Kick-off dag 1 - 10. marts 2021

Afslutning og opsamling fra dagens temaer - dag 1

tirsdag den 6. april 2021
Afrunding på de vigtigste pointer og indsigter fra kick-off-eventets dag 1 v. Jan Overgaard, sektionsleder, Teknologisk Institut og Anders Høeg Nissen, techjournalist (moderator).