Kick-off dag 2 - 11. marts 2021

Afslutning og opsamling fra dagens temaer - dag 2

fredag den 16. april 2021
Afrunding på de vigtigste pointer og indsigter fra dag 2 v. Jan Overgaard, sektionsleder, Teknologisk Institut og Anders Høeg Nissen, techjournalist (moderator).