Kick-off dag 2 - 11. marts 2021

Fra data til modeller i produktion

fredag den 16. april 2021
Andreas Berre Eriksen fra software-konsulenthuset Ambolt fortæller om nogle af de virksomhedscases, de har arbejdet med, der har haft AI og data i fokus.